Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. o zamówieniu - Roboty budowlane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2020

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GOKiS w Olszance zobowiązuje się do realizacji operacji:

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela

zlokalizowanego na dz. Nr 133/6,133/7,133/13”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

7.4.1-7.6.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne –Podstawowe

Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

poprawa jakości życia na wsi i lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, przy

jednoczesnym obniżeniu strat energii budynku użyteczności publicznej, poprzez „ głęboką” termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela , stanowiącego centrum lokalnej kultury.

Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela zlokalizowanego na dz. nr 133/6, 133/7, 133/13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 582314
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - projekt budowlano - wykonawczy
  1. A1
  2. A2
  3. A3
  4. A4
  5. A5
  6. A6
  7. A7
  8. A8
  9. A9
  10. Opis termomodernizacja
  11. Pogorzela - lokalizacja
 4. Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 5. Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
 6. Zał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
 7. Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 8. Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
 9. Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23
 10. Zał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu
 11. Zał. Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam.
 12. Zał. Nr 10 do SIWZ - Wzór umowy
  1. Załącznik do wzoru umowy gwarancyjnej
 13. Informacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510194952

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance
Data utworzenia:2020-09-08
Data publikacji:2020-09-08
Osoba sporządzająca dokument:Maria Pikul
Osoba wprowadzająca dokument:Maria Pikul
Liczba odwiedzin:2434

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-10-07 12:29:04Maria PikulDodanie nowego pliku w pozycji 15Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. o zamówieniu - Roboty budowlane
2020-10-01 12:56:03Maria PikulDodanie nowego pliku w pozycji 14Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. o zamówieniu - Roboty budowlane
2020-09-23 13:18:44Maria PikulDodanie nowe pliku w pozycji 13Ogłoszenie nr 582314-N-2020 z dnia 2020-09-08 r. o zamówieniu - Roboty budowlane